З дитиною за кордон: як правильно оформити документи

З дитиною за кордон: як правильно оформити документи

За законом, кожен українець має право на свободу пересування, вільно обирати місця проживання та залишати територію країни. Однак існують певні правила, яких слід дотримуватися, перетинаючи український кордон з дітьми.

Про всі тонкощі цієї справи «СК» консультували спеціалісти Державної нотаріальної контори.

Проїзний видається за місцем проживання

Як пояснила завідувач Шостої Харківської державної нотаріальної контори Ольга Головащенко, ст. 313 Цивільного кодексу України передбачає, що особа, яка досягла 16‑ти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Діти ж, яким ще не виповнилося 16‑ти років, мають право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

У разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», для оформлення проїзного документа дитини потрібне нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей. У такому клопотанні мають бути зазначені відомості про дитину, а також про відсутність обставин, що обмежують, відповідно до цього Закону, право виїзду за кордон (лише для дітей віком від 14 до 18 років). Якщо не буде згоди одного з батьків, виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.

Проїзний документ дитини видається органами внутрішніх справ за місцем проживання. Він оформляється терміном на три роки або до досягнення нею 18‑річного віку.
Виїзд з України на постійне місце проживання дітей віком від 14 до 18 років може бути здійснено лише за їх згодою, оформленою письмово й нотаріально засвідченою.

Хто може супроводжувати дітей?

Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 зі змінами й доповненнями, передбачають, що виїзд за межі країни громадянами, які не досягли 16‑річного віку, здійснюються лише за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18‑річного віку.

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16‑річного віку, у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування в цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску або якщо в паспорті громадянина України, з яким  перетинає державний кордон громадянин, котрий не досяг 16‑річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі країни чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків не потрібна в разі пред’явлення таких документів або їх нотаріально засвідчених копій:
– свідоцтва про смерть другого з батьків;
– рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
– рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
– рішенням суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16‑річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
– довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України ( під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

За згодою – до нотаріуса

По-перше, згода батьків (усиновлювачів), піклувальників на виїзд дитини за кордон оформлюється як заява. По-друге, справжність підпису батьків (усиновлювачів), піклувальників на такій заяві повинна бути нотаріально засвідченою.

За вчиненням цієї нотаріальної дії можна звернутися до будь-якої державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса. Засвідчення справжності підпису на документах належить до повноважень і консульських установ. Окрім того, на законодавчому рівні закріплено, що при засвідченні нотаріусом справжності підпису на заяві остання має бути викладена на спеціальному бланку нотаріальних документів.

Варвара БАРСЬКА, матеріал з газети "Слобідський край" №89 від 26.07.2012

За матеріалами:СЛОБIДСЬКИЙ КРАЙ