Як правильно зробити подарунок - консультація юриста

Як правильно зробити подарунок - консультація юриста

Читачі "СК" поцікавились, як юридично правильно укласти договір дарування.

«Хочу оформити договір дарування», – пише в листі до редакції Тамара Коваленко. – Чи можна за таким договором передати якусь річ у майбутньому? Чи можу я в цьому договорі зобов’язати того, кому дарую, вчинити певні дії? І чи можливо розірвати договір дарування та в яких випадках?» На всі ці запитання відповів начальник Головного управління юстиції у Харківській області Сергій Мохончук.

Дарунок у майбутньому

Статтею 723 Цивільного кодексу України визначено, що договором дарування може бути встановлено обов’язок дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому через певний строк (у певний термін) або в разі настання відкладальної обставини.

У разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини, установлених договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому, обдаровуваний має право вимагати від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості. Якщо до настання строку (терміну) або відкладальної обставини, установленої договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому, дарувальник або обдаровуваний помре, договір дарування припиняється.

Які умови допустимо укладати

Статтею 717 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.
Однак договір дарування допустимо укладати з умовою, яка може використовуватись як захід, що стимулює обдарованого до певної поведінки, або залежати від певної події.
Так, відповідно до ст. 725 ЦК України договором дарування може бути встановлено обов’язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не висувати вимог до третьої особи про виселення тощо).

Дарувальник має право вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на нього обов’язку на користь третьої особи. У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним виконання обов’язку на користь третьої особи має право вимагати від обдаровуваного особа, на користь якої встановлено цей обов’язок.

У яких випадках можливо розірвання договору

Статтею 727 Цивільного кодексу України надає право дарувальнику за певних обставин вимагати від обдарованого повернення речі, що є договором дарування. Так, дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

Також дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищеною або істотно пошкодженою.

Ця стаття передбачає, що дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент висунення вимоги дарунок є збереженим.

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок у натурі. Законодавством установлено, що до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

Олег Бондаренко, матеріал з газети "Слобідський край" №84 від 14.07.2012

За матеріалами:СЛОБIДСЬКИЙ КРАЙ