Як вивезти дитину за кордон. Документи та дозволи

Як вивезти дитину за кордон. Документи та дозволи

http://urist.dp.ua/

Дітям, аби перетнути українських кордон, потрібне особливе документальне оформлення.

Яке саме, «СК» розповіли в Шостій Харківській державній нотаріальній конторі.

Ст. 313 Цивільного кодексу України передбачає, що особа, яка досягла 16-ти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України, пояснила завідувач Шостої Харківської державної нотаріальної контори Ольга Головащенко. За її словами, особа, яка не досягла 16-ти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними. 

– Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», оформлення проїзного документа дитини в разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей, – зазначила Ольга Головащенко. – У клопотанні мають бути зазначені відомості про дитину, а також про відсутність обставин, що обмежують, відповідно до цього Закону, право на виїзд за кордон (лише для дітей віком від 14 до 18 років).

За словами нотаріуса, якщо згоди одного з батьків немає, виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.
Проїзний документ дитини видається органами внутрішніх справ за місцем проживання. Він оформляється терміном на три роки або до досягнення нею 18-річного віку. Виїзд з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років може бути здійснено лише за їх згодою, оформленою письмово і нотаріально засвідченою.

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється: 

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування в цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску або якщо в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків не вимагається в разі пред’явлення таких документів або їх нотаріально засвідчених копій: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

По-перше, згоду батьків (усиновлювачів), піклувальників на виїзд дитини за кордон слід оформляти у вигляді заяви. По-друге, справжність підпису батьків (усиновлювачів), піклувальників на такій заяві має бути нотаріально засвідченою. 
Для цього можна звернутися до будь-якої державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса. Засвідчення справжності підпису на документах належить до повноважень і консульських установ.

Окрім цього, на законодавчому рівні закріплено, що при засвідченні нотаріусом справжності підпису на заяві остання має бути викладена на спеціальному бланку нотаріальних документів.

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності та в присутності нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, заяву чи інший документ може підписати інший громадянин. Про причини, з яких громадянин, зацікавлений у вчиненні нотаріальної дії, не міг підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі.

Олександр Гречаний, матеріал з газети "Слобідський край" №82 від 11.07.2013

За матеріалами:СЛОБIДСЬКИЙ КРАЙ