Що вважається підставою для позбавлення батьківських прав

08.12.2019 13:00 Корисно
фото: lexinform.com.ua фото: lexinform.com.ua
Позбавлення батьківських прав належить до найскладніших категорій спорів у практиці сімейних справ і потребує детального обґрунтування підстав, стверджує харківський адвокат Роман Чумак.

Він це пояснює тим, що перш за все позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на батьків. Окрім того, держава зацікавлена в забезпеченні інтересів дитини, і її виховання є першоосновою розвитку особистості дитини. Таким чином, для позбавлення батьківських прав необхідні вагомі причини.

– Позбавлення батьківських прав, з одного боку, спрямоване на захист прав дитини, а з іншого – є крайнім заходом впливу на батька або матір, які злісно не виконують свої обов’язки щодо дитини або своєю поведінкою порушують права та інтереси дитини й того з батьків, хто проживає з дитиною, – зазначає Роман Чумак. 

Читайте також: Ви стали свідком знущання над твариною – що робити

Сімейний кодекс України передбачає такі підстави, за наявності яких мати або батько можуть бути позбавлені своїх прав:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

За словами адвоката, найчастішою підставою для позбавлення батьківських прав є ухилення від виконання своїх обов’язків. Перелік обов’язків батьків щодо дитини закріплено в Сімейному кодексі України. Так, батьки зобов’язані:

 • виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини;
 • піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
 • забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя, поважати дитину.

Крім того, чинне законодавство забороняє будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання щодо дитини, а також застосування батьками інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Водночас Роман Чумак зауважує, що цей перелік є невичерпним, і суди також можуть визнати, що батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків, якщо вони:

 • не надають дитині необхідного харчування, медичного догляду;
 • не здійснюють лікування дитини, що негативно на неї впливає;
 • не спілкуються з дитиною в тому обсязі, який є необхідним для її нормального розвитку;
 • не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;
 • не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;
 • не створюють умов для здобуття нею освіти тощо.

Як пояснив адвокат, ухилення батьків від виконання своїх обов’язків з виховання дитини може бути доведено поясненнями свідків, наприклад, представниками навчальних та виховних закладів (дитсадок, школа), які можуть підтвердити, що той з батьків, проти якого подано позов на позбавлення батьківських прав, тривалий час систематично не цікавиться дитиною та не бере участі в її вихованні.

– Також на практиці корисним є отримання довідок з навчальних, культурних, спортивних закладів про те, що один з батьків не бере участі у вихованні дитини, висновків дитячих психологів, отримання від державного або приватного виконавця розрахунків заборгованостей з аліментів тощо, – додав Роман Чумак.

За його словами, особливістю даної категорії справ також є те, що як третя особа до судової справи обов’язково залучається орган опіки та піклування, який надає висновок про доцільність позбавлення батьківських прав.

– Орган опіки та піклування при підготовці справ до розгляду зобов’язаний вивчити умови життя і виховання дитини, поведінку батьків, їхні взаємовідносини з дітьми та ставлення до своїх батьківських обов’язків. За матеріалами перевірки органи опіки та піклування складають письмовий висновок, який додається до матеріалів справи. Цей висновок має доволі велике значення, оскільки суд часто при винесенні рішення орієнтується саме на нього, – зазначив адвокат.

Він також пояснив, що в разі позбавлення батьківських прав матір чи батько втрачають право виховувати дитину, представляти її інтереси, визначати місце проживання, вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка утримує її не на підставі закону чи судового рішення, давати чи не давати згоду на усиновлення (удочеріння) дитини, право на отримання в майбутньому від дітей аліментів у разі своєї непрацездатності тощо. Однак позбавлення батьківських прав не звільняє батька або матір від сплати аліментів на дитину.

Читайте також: Як визначається місце проживання дитини у разі розлучення батьків