Продаж "Металіста": що почому (ТАБЛИЦЯ)

02.08.2013 12:14 Спорт
http://s-bc.ru/ http://s-bc.ru/
Харківська обласна рада офіційно оголосила про продаж стадіону "Металіст". Стадіон оцінили у 562 101 596,80.

Відомості про об’єкт: єдиний майновий комплекс у складі: основні засоби - 374 позиції згідно з матеріалами інвентаризації об’єкта, МБП – 312 позицій, нематеріальні активи – 5 позицій, оборотні активи підприємства.

Нерухоме майно у складі майнового комплексу:

з/п

Назва

Інв. №

Назва за тех/паспортом

Літера

Рік будівництва

Площа нежитлових приміщень, м2

1

Трибуна східна

103020

Нежитлові приміщення

(східна трибуна)

Б-3

Реконструкція 2011/2012

4516,6

2

Трибуна західна

103024

Нежитлові приміщення

(західна трибуна)

Я-5

Реконструкція 2011/2012

2458,1

3

Трибуна північна

103028

Нежитлові приміщення

(північна трибуна)

Г-3

Реконструкція 2011/2012

4833,0

4

Трибуна південна

103029

Нежитлові приміщення

(південна трибуна)

В-3

Реконструкція 2011/2012

2778,9

5

Касовий павільйон стадіону "Металіст"

103055

Нежитлова будівля "Касові павільйони з ротондою "

Н-1

1927

20,4

6

Ротонда

10300055

7

Розподільчий пункт РП/ТП - 7030 10/6/04кВ

10300069

Нежитлова будівля

А-1

2010

152,7

8

Трансформаторна підстанція ТП-1087

103056

Нежитлова будівля "Трансформаторна підстанція ТП-1087"

Ц-1

 

48,2

9

Трансформаторна підстанція ТП 1335 6/0,4кВ

10300072

Нежитлова будівля "Трансформаторні підстанції ТП-1335, ТП-1335А"

Ш/1-2

2011

351,8

10

Трансформаторна підстанція (ТП)1335А 10/0,4кВ

10300070

11

Бігові доріжки з секторами спортивних ядер (7537,09 м2)

10300059

Споруда

"Комплекс футбольного поля з легкоатлетичними секторами і біговими доріжками"

А

2012

8 424,0 м2

12

Футбольне поле з автоматичною системою підземного підігріву «Engo ltd»

103026

1971

Ціна об’єкта приватизації складає: 562 101 596,80 П`ятсот шiстдесят два мiльйони сто одна тисяча п`ятсот дев`яносто шiсть гривень 80 копiйок – без урахування ПДВ;
у тому числі:

з/п

Стаття балансу

Ринкова вартість, грн. без ПДВ

1

I. Необоротні активи

561 385 877,33

1.1.

Нематеріальні активи:

8 979 636,00

1.2.

Незавершені капітальні інвестиції

11 324,76

1.3.

Основні засоби:

552 394 916,57

2

II. Оборотні активи

1 950 780,83

2.1.

Виробничі запаси

70 000,00

2.2.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, услуги:

1 382 162,34

2.3.

Дебіторська заборгованість по розрахунках за виданими авансами

97 317,73

2.4.

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом

206 858,59

2.5.

Гроші і їхні еквіваленти: рахунку в банках

169 702,17

2.6.

Витрати майбутніх періодів

17 740,00

2.7.

Інші оборотні активи

7 000,00

3

III. Довгострокові зобов'язання

97 000,00

3.1.

Цільове фінансування

97 000,00

4

IV. Поточні зобов'язання

1 138 061,36

4.1.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

778 442,87

4.2.

по розрахунках з бюджетом

86 331,07

4.3.

по розрахунках по страхуванню

65 524,33

4.4.

по розрахунках по оплаті праці

137 620,38

4.5.

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами

40 200,00

4.6.

Доходи майбутніх періодів

11 000,00

4.7.

Інші поточні зобов'язання

18 942,71

 

Вартість ЄМКу, грн. без ПДВ

562 101 596,80

Автор: Администратор сайта