Галина Пономарьова: Харківська гуманітарно-педагогічна академія запрошує на навчання 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія – один з найстаріших навчальних закладів Харківщини та України – 2020 року відзначатиме столітній ювілей. В академії та структурних підрозділах – Харківському та Красноградському коледжах і Балаклійській філії – здійснюється підготовка за 16 спеціальностями та 15 спеціалізаціями.

Галина Пономарьова

Галина Пономарьова

Ректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Ми готуємо вчителя й вихователя, готових до сучасного світу

– Галино Федорівно, які спеціальності користуються попитом в абітурієнтів?

– Найбільший конкурс традиційно зберігається на спеціальність Початкова освіта – вісім осіб на місце, Соціальна робота – шість осіб, Середня освіта (Англійська мова) – шість осіб, Дошкільна освіта – п’ять осіб на місце. Цьогоріч ліцензовано шість нових спеціальностей: Філологія (українська мова і література), Культурологія, Історія та археологія, Психологія, Біологія, Менеджмент.

 – Скільки студентів навчається за державним замовленням? Який розмір стипендії сучасного студента?

– 85 % студентів навчаються за рахунок бюджетних коштів, з них 43 % отримують стипендію. Звичайна академічна стипендія складає 1300 гривень на місяць, у коледжах – 980 гривень. Студенти, які навчаються на відмінно, отримують 1885 гривень в академії і 1421 гривню в коледжах. Студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування, – 2360 гривень. Соціальна стипендія для студентів пільгових категорій складає 1180 гривень в академії та 890 гривень у коледжах.

– Галино Федорівно, яким є розмір сплати за навчання для тих студентів, що навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб?

– Хочу наголосити, що в розрахунках вартості навчання ми завжди враховуємо виключно економічно обґрунтовані чинники і намагаємось зберігати помірну плату за підготовку фахівців. Для прикладу, на окремі спеціальності за рік навчання за денною формою майбутній вихователь сплачує  20 950 гривень (освітній ступінь – бакалавр), психолог – 16 400 гривень (освітній ступінь – магістр) і вчитель англійської мови – 18 200 гривень (освітній ступінь – бакалавр). Більш детальну інформацію з усіх спеціальностей і форм навчання можна знайти на сайті академії: www.hgpa.kharkov.com, у розділі «Абітурієнту. Плата за навчання».

 – Яку частку контингенту нинішніх студентів академії складає сільська молодь? Чи повертаються випускники працювати до сільських закладів освіти?

– Співвідношення студентів-харків’ян та іногородніх студентів останніми роками становить 50 % на 50 %. Це особливо важливо, оскільки як у міських, так і в сільських закладах освіти не вистачає вчителів, вихователів дітей дошкільного віку, практичних психологів, а також соціальних педагогів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 334 від 02.03.2017 р. «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти», потрібно доповнити штати навчальних закладів посадами практичних психологів та соціальних педагогів. Тому приємно бачити, що значна частина випускників їде працювати до сільської місцевості.

– Які умови для навчання студентів створено в академії?

– База для здійснення освітнього процесу відповідає всім державним і європейським вимогам. В академії сформувався потужний колектив науково-педагогічних і педагогічних працівників, який на високому освітньо-науковому рівні забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців. 74 % науково-педагогічних працівників мають науковий ступінь доктора та кандидата наук, вчене звання професора та доцента.

Як результат, маємо високий попит на наших випускників – усі вони після закінчення працевлаштовуються за фахом.

Високо оцінюють роботу наших випускників за кордоном. Серед тих, хто переїхав жити до Ізраїлю, Канади, США, Німеччини, абсолютна більшість працевлаштувалася за фахом. Це вихователі дітей дошкільного віку, учителі початкової школи, музичного мистецтва, інформатики.

Академія знаходиться в комунальній власності Харківської обласної ради і фінансується з місцевого (обласного) бюджету. Тож, користуючись нагодою, щиросердно дякую голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній, голові Харківської обласної ради Сергієві Чернову, депутатам Харківської обласної ради та керівництву Департаменту науки і освіти ХОДА за розуміння важливості питань підготовки педагогічних кадрів для закладів освіти Харківської області та України. Висловлюю також щиру подяку керівникам Красноградської і Балаклійської районних адміністрацій, мерам міст Краснограда та Балаклії, на території яких розташовані структурні підрозділи академії.

 – Яким чином реформа системи вищої педагогічної освіти та становлення нової української школи впливають на зміни в підготовці педагогічних кадрів?

– Зазвичай ми намагаємося враховувати будь-які зміни, що відбуваються в національній системі освіти. Унесено корективи до навчальних планів, програм практики, переглянуто зміст освітніх програм, визначено шляхи та засоби вдосконалення підготовки майбутніх педагогів до роботи в нових умовах. Ми чітко усвідомлюємо, що сучасний педагог має досконало знати основи психолого-педагогічних наук, володіти новітніми інформаційними та педагогічними технологіями, вміти забезпечувати навчальний та виховний процеси на якісно високому рівні.

 – Що чекає студентів після занять? Чи мають вони можливість змістовно проводити дозвілля: займатися спортом, відвідувати секції, гуртки, клуби тощо, тобто знайти собі справу до серця, до душі? Чи забезпечені вони місцями в гуртожитку?

– Дійсно, цьому питанню приділяється велика увага. Позааудиторна навчальна та виховна робота розглядаються колективом академії як невід’ємні і професійно значимі складові освітнього процесу. У закладі працюють різноманітні гуртки, секції, об’єднання наукового та мистецького спрямування.

Колектив академії дбає про здорову націю. До послуг студентів їдальня, буфет, спортивна та тренажерні зали. На майбутнє плануємо будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території закладу.

Всі студенти, які потребують проживання в гуртожитку, забезпечені на 100 %.

Автор: Тетяна Василець
Читайте також