Гороскоп на тиждень 18–24 березня: яким знакам зодіаку поталанить, а яким зірки обіцяють неприємності

15.03.2024 17:20 Суспільство
Ілюстрація: ШІ Ілюстрація: ШІ

Левів та Овнів очікує не найприємніший у житті тиждень, а ось Раків зірки попереджають про фінансовий успіх. Які дні будуть сприятливими, а які   ні для різних знаків зодіаку? 

ОВЕН 
Розташування зiрок, як i ранiше, несприятливе. Робота вимагатиме швидкої реакцiї на подiї та факти i не принесе значних результатiв. Турботи всього тижня можуть бути пов’язанi з проблемами. Овни можуть проявляти квапливiсть, зайву гарячковiсть. Багато їхнiх висновкiв i рiшень будуть поспiшними i спричинять за собою важкi наслiдки.
Сприятливi днi – 21; несприятливi – 24.

ТЕЛЕЦЬ 
Справи, якi з’являться у Тельцiв, виявляться не дуже обтяжливими. Отже, вони не повиннi вiдчувати себе змученими i втомленими в кiнцi тижня. У другiй половинi тижня може виникнути необхiднiсть переглянути стосунки з родичами, встановити взаєморозумiння. Можливi рiзкi змiни настрою, дратiвливiсть. Тельцi можуть стати на стежку критиканства. Багато хто з них буде здатний героїчно вiдстоювати який-небудь найбанальнiший iдеал, але водночас висловлять нищiвну критику на будь-які проекти, розрахованi на тривалий термiн.
Сприятливi днi – 24; несприятливi – 19.

БЛИЗНЮКИ 
Ймовiрне загострення чуттєвостi, схильностi до мiстицизму. Можливо, Близнюкiв чекають помилки в поведiнцi через неправильне уявлення про ситуацiю, що склалася. Вірогіднi рiзкi i раптовi перепади в настрої. Близнюки повиннi бути готовими до того, що спiлкування зi старшими членами сiм’ї може зiпсувати їм настрiй. Можлива нестриманiсть Близнюкiв у словах i емоцiях, нещаднiсть та безцеремоннiсть. Цілком можливі серйознi проблеми i в романтичних стосунках.
Сприятливi днi – 18, 22; несприятливi – 21.

РАК 
Тиждень сприятливий для фiнансових операцiй. Усi справи так чи iнакше будуть пов’язанi з грошима – доведеться вiддавати i знову брати у борг, займатися пошуками нових заробiткiв, допомагати близьким родичам. Тиждень присвячений об’єднанню людей, сприятливий для зачаття, укладення шлюбу. Ймовiрне вiдновлення стосунків з колишнiм чоловiком, другом, втраченими родичами. Тиждень одкровень i вiдкриттiв. Творчий пiдхiд може привести до розкриття внутрiшнього потенцiалу.
Сприятливi днi – 19, 23; несприятливi – 22.

ЛЕВ 
Тиждень пов’язаний з перешкодами. Серйознi перешкоди з боку чиновникiв або чужi помилки ускладнять просування до мети. В дорозi можливi затримки через непорозумiння. Левам доведеться частково змiнити свої плани. Деякi будуть вимушенi вiдмовитися вiд важливих покупок i придбання нерухомостi. Турботи всього тижня будуть пов’язанi з неприємностями. Небажанi колективнi заходи. Несприятливий тиждень для одруження, початку нових справ. Уся iнформацiя цього тижня повинна суворо перевiрятися. Можлива неадекватна реакцiя Левiв на оточення.
Сприятливi днi – 20; несприятливi – 24.

ДIВА 
Тиждень отримання нових джерел енергiї, самоствердження. Поспiшнiсть у рiшеннях, неуважнiсть або спроби виконувати кiлька справ одночасно призведуть до помилок або фiнансових втрат. Хороший час для завершення справ, аналiзу пройденого шляху. Ймовiрно, ваша активнiсть буде вiдзначена керiвництвом або партнерами.
Сприятливi днi – 21; несприятливi – 24.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень припускає випробування, перевiрки, iнспекцiї, пiдступи i каверзи. Цей перiод може пiднести вам сюрпризи i несподiванi вiстi, як поганi, так i хорошi. Обстановка в сiм’ї може бути напруженою. Стосунки з коханими будуть перевiрятися на мiцнiсть. Тиждень припускає включення космiчної енергiї, божественнi одкровення, очищення думок, прояснення свiдомостi. Можливо, до вас дiйде усвiдомлення вiчних iстин, якi збагатять ваш внутрiшнiй свiт.
Сприятливi днi – 22; несприятливi – 21.

СКОРПIОН 
Цей тиждень сприятливий для дiлових операцiй, роботи з банками або iншими фiнансовими структурами. Ймовiрне отримання кредиту, позики, спонсорської допомоги. Багато Скорпiонiв одержать шанс створити хорошу базу для просування вперед. Подiї цього тижня сприятимуть дiловiй активностi Скорпiонiв i реалiзацiї їхнiх здiбностей. Творчий пiдхiд до справи може сприяти значним вiдкриттям.
Сприятливi днi – 18; несприятливi – 23.

СТРIЛЕЦЬ 
Тиждень припускає тверезу оцiнку дiйсностi, мудрiсть, смиреннiсть. У немолодих Стрiльцiв вiрогiднi складнощi в особистому життi. Пiдвищенi претензiї до близької людини можуть призвести до скандалу. Тиждень не зовсiм вдалий для вирiшення яких-небудь серйозних питань. Гасло тижня – тихе сiмейне щастя. В кiнцi тижня можливе отримання неприємної звiстки, до чого слiд поставитися спокiйно.
Сприятливi днi – 21, 24; несприятливi – 22.

КОЗЕРIГ 
Несприятливий тиждень для активних починань i активної боротьби. Можливо, саме Козерогiв наздоженуть нерозв’язанi проблеми або колишнi помилки в справах. Основна частина часу йтиме на метання мiж особистими iнтересами i професiйними обов’язками. Завзятiсть Козерогiв у досягненнi мети тільки завадитиме. Небажання прислухатися до мудрих порад примусить їх витратити весь запас енергiї.
Сприятливi днi – 24; несприятливi – 20.

ВОДОЛIЙ 
Сприятливий перiод для розширення спiлкування, комерцiйних поїздок, подорожей. Вiрогiднi новi знайомства або вiдновлення старих зв’язкiв. Життєвий потенцiал Водолiїв може бути на високому рiвнi, що дозволить їм упоратися з будь-якою справою. Сприятливий тиждень. Велика частина неприємностей зникне сама собою, якщо Водолiї не втручатимуться у звичайний хiд подiй. У справах серцевих передбачається несподiвана приємна подiя. Цілком можливо, що Водолiям удасться успiшно розв’язати любовнi проблеми.
Сприятливi днi – 20; несприятливi – 22.

РИБИ 
Тиждень вiдзначений суєтою. Може так трапитися, що дрiбний клопiт зашкодить Рибам рацiонально планувати свiй тиждень. Багатьом буде важко дотримуватися намiчених планів. Тиждень характеризується розривом родинних зв’язкiв. Цілком можливi взаємнi докори i незадоволенiсть одне одним. Риби-жiнки втручатимуться в чужi конфлiкти, втратять самовладання. Багато хто вiдчує себе самотнiми.
Сприятливi днi – 19, 21; несприятливi – 18.

Автор: Ірина Мнішек