Гороскоп на тиждень 22–28 квiтня для всіх знаків зодіаку

19.04.2024 17:50 Суспільство
Фото: "Слобідський край" Фото: "Слобідський край"

Тельцям зірки обіцяють ефективний тиждень, Дівам – вдалий час для змін, а ось Скорпіонам доведеться звернути увагу на дітей та родину. 

ОВЕН 
Цього тижня виникне бажання ухвалювати безповоротнi, радикальнi рiшення. Ймовiрно, виникне необхiднiсть дослiджувати питання користування спiльним капiталом, розподiлу прибутку, акцiонування, актуалiзуються проблеми оподаткування, боргових зобов’язань, а також алiментiв i спадку. Можливе отримання неприємних вiдомостей, що особливо стосуються ваших родичiв або приятелiв. 
Сприятливi днi – 22, 27; несприятливих немає.

ТЕЛЕЦЬ 
Хороший час для конструктивного обговорення, корисних суперечок. Максимум спiлкування, можливi успiшнi дiловi поїздки i контакти. Ефективнiсть ваших зусиль висока. Перiод сприятливий для пiдписання контрактiв, важливих документiв, вироблення дiлової стратегiї. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно.
Сприятливi днi – 25, 28; несприятливi – 22.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня зайвий оптимiзм i фiнансова екстравагантнiсть, готовнiсть багато чого прийняти на вiру можуть пiдвести вас. Вашi упередження i деякi забобони можуть зашкодити ухвалити вам правильне рiшення, побачити перспективи або налагодити довгострокову спiвпрацю. Фiнансовi й дiловi очiкування не виправдаються. Реалiзацiя проєктiв може виявитися невиправдано дорогою. Остерiгайтеся давати необачнi обiцянки.
Сприятливi днi – 26; несприятливi – 27.

РАК 
Спокiй i емоцiйна стiйкiсть цього тижня допоможуть вам виконати багато справ. Прислухайтеся до порад жiнок – спiвробiтниць i родичок. Їхнi справи можуть на якийсь час вiдволiкти, але це вас не обтяжуватиме. Вдало складаються дiловi вiдносини з жiнками, iншi дiловi контакти, короткi поїздки i вирiшення питань з нерухомiстю. Добре приймати в гостях потрiбних людей.
Сприятливi днi – 24, 26; несприятливi – 28.

ЛЕВ 
Свобода найближчим часом потрiбна на роботi. Ви не зможете вписуватися в рамки, виносити повчань начальникiв. Водночас ви можете проявити в професiї винахiдливiсть, виступити, наприклад, з рацiоналiзаторською пропозицiєю. Це буде сприйнято позитивно. Але одночасно можливе несподiване звiльнення, наприклад, пiдпадання пiд скорочення. Подiї цього тижня можуть погано вiдбитися на вашому здоров’ї. 
Сприятливi днi – 22; несприятливi – 25.

ДIВА 
Цей дуже вдалий час, дає можливiсть змiнити домашнi умови на кращі. Ймовірний переїзд, отримання квартири, купівля будинку або дачної дiлянки, нових меблiв i усiляких предметiв комфорту, ремонт квартири тощо. Можливий дефiцит матерiальних благ компенсується прагненням розповсюдити свiй незаперечний авторитет на домашнiх.
Сприятливi днi – 27; несприятливi – 22.

ТЕРЕЗИ 
Ви вiдчуваєте нестачу працьовитостi та екстравагантнi пориви, марнотратство. Все це може призвести до збиткiв, хоч i неiстотних. Невиконання обiцянок впливає на популярнiсть i ставлення начальства. Можливi виробничi сварки, непорозумiння, особливо з партнерами i спiвробiтниками протилежної статi. Виконання планiв краще вiдкласти. Високопоставленi особи, свiтськi персони можуть визнати вас позбавленими смаку i вульгарними, тому не варто шукати їхнього заступництва.
Сприятливi днi – 26, 27; несприятливi – 23.

СКОРПIОН 
Тиждень цей позитивно проявиться у творчій роботі. Хобi та дiти вимагатимуть пильної уваги. Можливi рiзкi повороти в стосунках з дiтьми. Руйнуються любовнi стосунки, а натомiсть виникають новi, але й тi та iншi можуть бути дивними. А можуть повернутися колишнi коханi або коханцi, але стосунки стануть iншими. Вас чекають великi виграшi в лотерею. Нескiнченнi розриви i руйнування в коханнi негативно проявляться цього тижня.
Сприятливi днi – 28; несприятливi – 24.

СТРIЛЕЦЬ 
На вас чекає хаос на роботi, у вiдносинах з товаришами по службi, а при звiльненнi з роботи може початися цикл поневiрянь у пошуках роботи. Якщо ви маєте медичну професiю, може проявитися незвичайна iнтуїцiя в дiагностицi або цiлительськi здiбностi в лiкуваннi хворих. Але ви можете зiткнутися в професiї з нечеснiстю i лукавством товаришiв по службi або невдячних хворих. Можуть виникнути дивнi хвороби.
Сприятливi днi – 22; несприятливi – 27.

КОЗЕРIГ 
Постарайтеся правильно розставити прiоритети. Буде краще, якщо ваша активнiсть не розсiється, i ви подбаєте про довготривалi перспективи – як для себе, так i для колективу. Друга половина тижня поставить бiльш серйознi питання, вирiшення яких може iстотно змiнити ваш соцiальний статус.
Сприятливi днi – 22, 27; несприятливi – 26.

ВОДОЛIЙ 
Можливий творчий сплеск, успiх у торгiвлi, бiзнесi, спекулятивнiй дiяльностi, вдалi фiнансовi операцiї, заповзятливiсть. У коханнi суцiльнi успiхи, в цей час можна почати багато хороших справ. Творчi починання перспективнi. Можливе розпилювання енергiї на пристрастi, любовнi пригоди i задоволення. Може зав’язатися божевiльне кохання. На вихiдних виникнуть складнощi в стосунках з дiтьми.
Сприятливi днi – 27, 28; несприятливi – 23.

РИБИ 
Цього тижня вашi енергiя i рiшучiсть направленi на конструктивне вирiшення багатьох завдань. Здатнiсть динамiчного планування, координацiї дiй i заповзятливiсть у спiлкуваннi з колегами та дiловими партнерами допоможуть вам. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Слушний час для переговорiв, обговорення подальшої стратегiї роботи. Максимум контактiв, можливi вдалi дiловi поїздки. Перiод сприятливий для пiдписання недовгострокових контрактiв.
Сприятливi днi – 24, 27; несприятливi – 26.

Автор: Ірина Мнішек