Гороскоп на тиждень 25–31 грудня для всіх знаків зодіаку

22.12.2023 17:20 Суспільство
Фото: Слобідський край Фото: Слобідський край

Водоліїв чекає суперечливий тиждень, Раки можуть знайти свою любов, а Терези обставини будуть випробувати на міцність.

ОВЕН 
Можливо, що проблеми, якi дошкуляють Овнам з усiх бокiв, з успiхом вирiшаться. Водночас  депресiя, помилки в роботi, заздрiсть недоброзичливцiв, несподiванi перешкоди заважатимуть плiднiй дiяльностi Овнiв. Фiнансове становище багатьох з них дещо покращиться. Може виникнути необхiднiсть у допомозi друзiв, родичiв або впливових людей.
Сприятливi днi – 26; несприятливi – 31.

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень несе негативнi тенденцiї i пройде доволі напружено. Він може принести не дуже багато удачi тим, хто звик у всьому покладатися на партнера. Ймовiрна невитримана поведiнка Тельцiв. Емоцiї можуть переважати над розумом, що може призвести до конфлiктiв i погiршення самопочуття. Виниклi проблеми примусять шукати баланс мiж особистим i громадським. Зiрки попереджають жiнок про можливе швидке завершення романтичного захоплення.  
Сприятливi днi – 27; несприятливi – 30.

БЛИЗНЮКИ 
Велика вiрогiднiсть невдачi, глибокого розчарування в життi. Ймовiрно, що Близнюки переоцiнили свої сили i можливостi, якi виявилися далеко не безмiрними. Подiї цього тижня продовжать негативнi тенденцiї попереднього. Життєвий потенцiал Близнюкiв продовжує знижуватися. Вони можуть відчувати незадоволення i бажання вiдмовитися вiд обридлих буднiв.
Сприятливi днi – 25; несприятливi – 29.

РАК 
Цього тижня Раки можуть пiдвищити свою особисту популярнiсть i знайти любов. Вiрогiднi випадковi знайомства, якi залишать помiтний слiд у життi багатьох представникiв цього знаку. Успiх подiй i працi цього тижня залежатиме тiльки вiд самих Ракiв. Багатьом може здатися, що розчарування позаду. Ймовiрне вiдчуття нових сил. В особистому життi повинно бути все гаразд.
Сприятливi днi – 27; несприятливi – 30.

ЛЕВ 
Цілком можливий несприятливий збiг обставин, який примусить вас неабияк потрудитися i навiть зайнятися абсолютно незнайомою або маловивченою справою. Остерiгайтеся зради не тiльки у вашому бiзнесi, але й в особистому життi. Сприятливий тиждень для Левiв, які займаються навчанням або творчiстю. Ви можете одержати хорошу звiстку, яка просуне вас на шляху до намiченої мети. Не варто квапити подiї або йти на ризик. Повiльний, але неухильний рух до мети принесе успiх i упевненiсть у собi.
Сприятливi днi – 25; несприятливi – 28.

ДIВА 
Сприятливий тиждень, пов’язаний iз засвоєнням космiчної енергiї, отриманням любовi, прощенням. Бiльшiсть Дiв вирiзнятимуть психiчна врiвноваженiсть, умiння дотримуватися традицiй. Емоцiйнi переживання або монотоннiсть життя, що здається, можуть примусити Дiв-чоловiкiв шукати новi знайомства або враження. Дiви, як нiколи, будуть схильнi до впливу ззовнi. В результатi в шлюбi Дiв чекає то холод, то палкість стосунків, вони вiдчують вибух вiдчуттiв, конфлiкти, вiдчуження.
Сприятливi днi – 30; несприятливi – 31.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень припускає перевiрку на мiцнiсть. Можливi погiршення самопочуття, вiрогiднi великi витрати. Протипоказанi гнiв, прокляття, якi повернуться до вас з подвоєною силою. Життєвий потенцiал має тенденцiю до зниження. Цілком можливо, що на вашiй активностi позначиться погане самопочуття. Вірогіднi спокуси плотi або зустрiч, яка принесе багато неприємностей.
Сприятливi днi – 27, 29; несприятливi – 31.

СКОРПIОН 
Цей тиждень пов’язаний з багатьма дрiбними неприємностями. Незважаючи на активнiсть багатьох Скорпiонiв, помiтних результатiв чекати не доводиться. Цей тиждень перевiрить Скорпiонiв на мiцнiсть. Iснує небезпека наклепу i недоброзичливостi. Скорпiони можуть пiддатися бажанню спробувати наслiдувати екстравагантних людей, повторити їхнi навiженi вчинки. Вiрогiднi невиправданi витрати, марнотратство.
Сприятливi днi – 30; несприятливi – 27.

СТРIЛЕЦЬ 
Ймовiрно, Стрiльцям удасться зломити негативнi тенденцiї попереднього тижня i обернути ситуацiю собi на користь. Сприятливi звернення до начальства або в державнi органiзацiї. Тиждень припускає мiнливiсть настрою, iлюзiї. Вiрогiднi помилки в оцiнцi всього того, що вiдбувається. Стрiльцi будуть схильнi протиставляти сiмейнi обов’язки службовим i професiйним. Небажанi звернення до офiцiйних установ.
Сприятливi днi – 26, 31; несприятливi – 25.

КОЗЕРIГ 
Тиждень припускає вiдновлення енергiї, здобуття нових знань, отримання внутрiшньої волi. Козероги зможуть закiнчити деякi з найбiльш невiдкладних справ вчасно. Тиждень припускає самотнiсть, спокiйне споглядання. Ймовiрно, Козероги вiдчуватимуть спокiй i заспокоєння. Цей тиждень може подарувати їм упевненiсть у благополучному майбутньому, насолоду сiмейним щастям.
Сприятливi днi – 25, 29; несприятливi – 26.

ВОДОЛIЙ 
Суперечливий тиждень. У першiй половинi тижня вiрогiдна вигiдна покупка або придбання нерухомостi. У другiй половинi тижня Водолiям-чоловiкам доведеться ухвалювати кардинальнi рiшення в особистому життi, оскiльки претензiї їхнiх обраниць можуть мати пiд собою вагомi пiдстави. З’ясування стосунків зiпсує хорошi враження вiд вдалих покупок, призведе до нервозностi, занепаду сил. Невирiшенi проблеми можуть обтяжити iснуюче становище. Перепади настрою Водолiїв перешкоджатимуть їхнiй творчiй дiяльностi. Виникне бажання все кинути i поїхати.
Сприятливi днi – 31; несприятливi – 27.

РИБИ 
Велику частину цього тижня Рибам доведеться присвятити органiзацiйнiй роботi – налагодженню зв’язкiв, пiдготовцi матерiальної бази. Багатьом удасться зробити це швидко i легко, що серйозно вплине на перебiг їхнiх справ i стан здоров’я. Тиждень припускає активiзацiю негативних процесiв у суспiльствi. Особливо уважними повиннi бути державнi службовцi, яким слiд урахувати всi змiни, перш нiж братися за роботу.
Сприятливi днi – 29; несприятливi – 26.