Харківський національний медичний університет запрошує абітурієнтів на навчання

Promo
25.05.2021 10:14 Суспільство

Харківський національний медичний університет – сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти з потужною науковою й матеріально-технічною базою. Він має активну позицію щодо розбудови змісту та форми навчальної роботи, яка дозволить нинішньому і майбутнім поколінням молоді отримати вищу медичну освіту на рівні європейських стандартів. ХНМУ бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, здійснює співробітництво із зарубіжними організаціями.

У Харківському національному медичному університеті, який співпрацює з навчальними закладами країн СНД, Америки, Європи, Африки та Азії, застосовується прогресивна технологія навчання. Активно використовуються симуляційні класи з широким спектром тренажерів, технологій комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій для відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та умінь роботи з маніпуляційною медичною технікою. До послуг студентів – сучасні комп’ютери, відео- та аудіоапаратура, комп’ютерні класи, наукова бібліотека.

Одна з найстаріших та провідних шкіл України – Харківський національний медичний університет (http://www.knmu.kharkov.ua/) – член Міжнародної асоціації університетів світу здійснює прийом вступників для підготовки фахівців:

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

за ступенем – «Магістр» (денна форма здобуття освіти)

- «Медицина»;

- «Педіатрія»;

- «Стоматологія»;

за ступенем – «Бакалавр»

- «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти);

- «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);

- «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти).

Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), здійснюється за оцінками сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів з урахуванням середнього бала атестата.

На базі освіти ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

за ступенем – «Бакалавр»

- «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти)

- «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти):

на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями галузі знань «Медицина»;

на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Лабораторна діагностика».

Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на базі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», здійснюється за результатами ЗНО та фахових вступних випробувань з конкурсних предметів.

На базі ОС «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст»:

за ступенем – «Магістр»

- «Медсестринство» (заочна форма здобуття освіти);

- «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти);

- «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);

- «Публічне управління та адміністрування» (заочна форма здобуття освіти);

- «Освітні, педагогічні науки» (заочна форма здобуття освіти);

- «Громадське здоров’я» (заочна форма здобуття освіти).

Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на базі ОКР «Спеціаліст», ОС «Бакалавр», «Магістр», здійснюється за результатами фахових вступних іспитів з конкурсних предметів та ЄВІ з іноземної мови (для вступників, які вступають на основі раніше здобутого ОС «Бакалавр») або вступного іспиту з іноземної мови (для вступників, які вступають на основі раніше здобутого ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст»).

Перелік предметів, оцінки з яких ураховуються в конкурсному відборі при вступі до ХНМУ

- за ступенем – «Магістр» за спеціальностями: «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія»:

 1. Українська мова (українська мова та література);
 2. Математика;
 3. Біологія, хімія або фізика (за вибором вступника)

- за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Соціальна робота»:

 1. Українська мова та літ-ра;
 2. Історія України;
 3. Математика, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія (за вибором вступника)

- за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», «Технології медичної діагностики та лікування»:

 1. Українська мова (українська мова та література);
 2. Математика;
 3. Біологія, хімія або фізика (за вибором вступника)

– на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями галузь знань «Медицина»:

 1. Біохімія (фахове випробування);
 2. ЗНО з української мови (з української мови та літератури);
 3. ЗНО за вибором вступника

– на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Лабораторна діагностика»:

 1. Основи клінічної лабораторної діагностики (фахове випробування);
 2. ЗНО з української мови (або з української мови та літератури);
 3. ЗНО за вибором вступника

– за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Медсестринство»:

Бюджетна пропозиція

 1. Основи сестринської справи (фахове випробування);
 2. ЗНО з української мови (з української мови та літератури);
 3. ЗНО з математики

Небюджетна пропозиція

 1. Основи сестринської справи (фахове випробування);
 2. ЗНО з української мови (з української мови та літератури);
 3. ЗНО за вибором вступника

- за ступенем – «Магістр» (на базі ОС «Бакалавр»):

– спеціальність «Медсестринство»:

 1. Клінічне медсестринство; 2. ЄВІ з іноземної мови;

– спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»:

 1. Клінічна лабораторна діагностика; 2. ЄВІ з іноземної мови;

– спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»:

 1. Основи фізичної реабілітації; 2. ЄВІ з іноземної мови;

- за ступенем – «Магістр» (на базі ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст»):

– спеціальність «Публічне управління та адміністрування»:

 1. Основи економіки та управління; 2. Іноземна мова (вступний іспит) або ЄВІ з іноземної мови;

– спеціальність «Освітні, педагогічні науки»:

 1. Основи педагогіки; 2. Іноземна мова (вступний іспит) або ЄВІ з іноземної мови;

– спеціальність «Громадське здоров’я»:

 1. Основи громадського здоров’я; 2. Іноземна мова (вступний іспит) або ЄВІ з іноземної мови;

– спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»:

 1. Основи фізичної реабілітації; 2. Іноземна мова (вступний іспит) або ЄВІ з іноземної мови.

Допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

для здобуття ступеня магістр за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів незалежно від форми фінансування освіти вступники, які подають сертифікати ЗНО з балами: перший предмет – українська мова (українська мова та література) – 130 і вище, другий та третій предмети – математика, біологія, хімія, фізика – 150 та вище, але є виключення, якщо конкурсний бал 175 та вище;

за ступенем «Бакалавр» на спеціальності: «Технології медичної діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів вступники, які подають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище (на бюджет конкурсний бал 125,000 та вище).