Що треба знати про оформлення інвалідності

03.12.2012 09:41 Суспільство
http://www.moneyball.info http://www.moneyball.info
Ви отримали виписку з лікарні з останнім рядком перед підписом лікаря:

«Рекомендується до проходження МСЕК». Або ж протягом останнього року один лікарняний лист змінює інший, і таке коїться місяцями.

І постає запитання: з якого боку взятися за справу оформлення інвалідності?

Під час спілкування із журналістом «СК» Євгеній Литкін – лікар-хірург обласної Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), кандидат медичних наук, пояснив:

– Інвалідність – стійка втрата працездатності. Формально про це свідчить тимчасова втрата працездатності (стаціонарне і амбулаторне лікування) безперервно протягом чотирьох місяців або загальною тривалістю п’яти місяців протягом року. Винятком можуть бути: туберкульоз – він вважається виліковним, але термін такого лікування може сягати до року; важкі переломи, коли органи відновлюють функцію довго тощо. У такому разі втрата працездатності не є стійкою і інвалідність не надається.

Можливі й випадки направлення на МСЕК раніше зазначених термінів – тоді, коли неодноразове стаціонарне лікування не дає позитивних результатів і у хворого спостерігаються виражені функціональні зміни. Особливо актуальним це стає зараз, коли далеко не всі працюють, а тому й не переймаються зайвий раз оформленням лікарняних листків і зверненням до лікаря в разі поганого самопочуття.

За словами Євгенія Литкіна, обізнаність населення у питаннях медико-соціальної експертизи має бути достатньою для того, щоб люди розуміли: роботу МСЕК чітко регламентовано законодавчими, відомчими, методичними документами.

На Харківщині – одні з найкращих вітчизняних МСЕК, адже протягом останніх шести років наша область посідає перше або друге місце в рейтингу медико-соціальних закладів України. Про це свідчить і той факт, що торік на обслідування до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (Дніпропетровськ) було направлено 241 особу, з них через незгоду з висновками МСЕК Харківської області – 15. Розходжень з рішенням обласних МСЕК не було. Звісно, як і всюди, в цих закладах працюють різні люди. Але загальний рівень якості роботи медико-соціальних експертів у нашій області достатньо високий.

Порядок проходження МСЕК

Згідно з «Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1317 від 03.12.2009 р. (далі – Положення), п. 11, міські, міжрайонні, районні медико-соціальні експертні комісії визначають «ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків».

Огляд медико-соціальної комісії проводиться за місцем проживання або лікування хворого, у тому числі, згідно з п. 15 Положення, «за місцем їх проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу».

Ініціювати звернення до МСЕК за наявності медичних показань може сам хворий; лікар амбулаторного закладу, де він спостерігається; лікар установи, що проводила обстеження. При цьому всі висновки останніх мають рекомендаційний характер, остаточне рішення лікарі МСЕК приймають на підставі обстежень фахівців районного лікувального закладу (тобто, виписка з лікарні, навіть найвищого рівня, не замінить висновків районного спеціаліста, хоча й може бути їх обґрунтуванням).

Документи на МСЕК оформлює лікар – фахівець у тій галузі медицини, якій відповідає діагноз, на підставі котрого хворий претендує на встановлення інвалідності. Після того, як документи буде передано у МСЕК, хворому повідомлять про дату проведення огляду. Якщо особа, що звертається для оформлення інвалідності, за станом здоров’я  не може з’явитися на засідання МСЕК, і це підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії, то може бути проведено огляд у неї вдома, у стаціонарній установі тимчасового проживання, у закладах соціального захисту для бездомних громадян тощо. А якщо така особа проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості, то в окремих випадках комісія може прийняти рішення (за згодою цієї особи) заочно, на підставі наданих документів.

Датою, від якої встановлено інвалідність, вважається та, якою подано документи на МСЕК. Якщо це повторне звернення, то, незалежно від дати проведення комісії, у разі подовження терміну інвалідності вона буде безперервною (якщо, припустімо, термін інвалідності спливав 01.10, а проходження МСЕК було призначено на 12.10, то в разі позитивного висновку комісії  інвалідність подовжується все одно з 01.10). Якщо хворий перебував на лікарняному листку у зв’язку із проходженням МСЕК, його закривають днем, що передував дню огляду. У разі повторного проходження комісії видачі лікарняного листка з цієї причини не передбачено.

Якщо ви не згодні з рішенням комісії

Якщо хворий не згодний з висновком районної МСЕК, він може оскаржити її рішення. Для цього не пізніше місячного строку в районній МСЕК слід залишити заяву за відповідною формою. На її підставі буде призначено розгляд документів, поданих хворим, на комісії вищого рівня – обласній. У Харківській області працюють чотири обласні комісії, які курирують районні і спеціалізовані МСЕКи. На одній із цих комісій у призначений нею час і буде розглянуто документи хворого, якого повідомлять про це у зручній для обох сторін формі. Рішення обласної комісії є вищим за рішення районної.
Якщо хворий не погодиться і з рішенням обласної комісії, він може оскаржувати його й далі. Тут є три варіанти дій.

Хворий може залишити в обласній комісії заяву з проханням направити його на обстеження в  Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності (Дніпропетровськ). На підставі цієї заяви хворому видається іменна путівка, в якій вказано певну визначену дату, коли він має прибути в інститут із документами, перелік яких додається.

Медико-експертні документи висилають поштою так, щоб у зазначений строк вони вже були в інституті. В УДНДІМСПІ абсолютно безкоштовно надають: розміщення, харчування, обстеження в межах діагнозу. Термін перебування – 10–12 днів. Дорога – коштом хворого. Лікарняний лист на час перебування на обстеженні не надається, епікриз із датами перебування в інституті хворому надсилають поштою. Другий екземпляр епікризу висилають в обласну МСЕК, з рішенням якої особа була не згодною. На підставі цих рекомендацій обласна МСЕК протоколом засідання оформлює висновки, які й направляє хворому.

Другий шлях вирішення проблеми незгоди з висновками МСЕК полягає в тому, що за наявності фактів порушення законодавства України про МСЕК хворий залишає в обласній комісії заяву, в якій просить провести огляд у МСЕК іншої області. Місце проведення такого обстеження – за рішенням Міністерства охорони здоров’я України.
Схожий з попереднім і третій варіант вирішення проблеми незгоди з рішенням обласної МСЕК. Але у цьому разі за наявності фактів порушення законодавства України про МСЕК хворому за рішенням Міністерства охорони здоров’я України пропонують розглянути його документи в Центральну МСЕК України (Київ).

Мовою цифр

Згідно з даними за 2011 рік
Населення Харківської області складає:
усього населення – 2739472 осіб;
доросле населення – 2323854 осіб;
працездатне населення – 1627877 осіб.

Обсяг експертної діяльності МСЕК:
Усього оглядів – 54422;        
–  первинних – 11724    ;    
– повторних (з повторними %) – 39608.
Для визначення медпоказань на транспорт – 168.        
Обласними МСЕК по контролю – 2618;        
                                 по оскарженню     – 304.    
Кількість засідань –  4159;
у тому числі виїзних – 1624 – (39,0 %).
Кількість уперше оглянутих – 11724 осіб,
у тому числі для встановлення групи інвалідності – 10261 осіб.
Кількість не визнаних інвалідами – 1037 осіб;
– тимчасово непрацездатних – 733 осіб (8,3 %);
– необґрунтовано направлених – 304 осіб (3,0 %);
– визнано інвалідами  – 9224 осіб;
– у т. ч. працездатного віку – 7489 осіб.
Кількість переоглянутих – 38240 осіб
Визнано інвалідами – 29285 осіб

Реабілітація інвалідів:
повна реабілітація інвалідів – 1,2 %;
часткова реабілітація інвалідів – 12,0 %;
сумарна  реабілітація інвалідів – 6,5 %.     

Ольга Громова, матеріал з газети "Слобідський край" №144 від 01.12.2012

Джерело: SLK
Автор: Администратор сайта