Я буду скаржитися, або Як звернутися до Європейського суду

12.12.2013 15:29 Суспільство
http://kontrakty.ua/ http://kontrakty.ua/

Якщо ви вважаєте, що стали жертвою порушення ваших прав чи основоположних свобод, то можете звернутися до Європейського суду.

Європейський суд з прав людини є міжнародним органом, який може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. При цьому він не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Європейський суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення. То як у ньому відстоювати свої права – про це нам розповіла заступник директора Юридичного департаменту Харківської облдержадміністрації – начальник управління судової роботи Ганна Ковальова. 

Як пояснила наш експерт, звернутися до Європейського суду можна лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури, державної виконавчої служби тощо) однієї з цих держав. Цей суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій. До того ж, приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані всі внутрішні засоби юридичного захисту в державі, проти якої спрямована заява, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення.

Шість місяців на заяву

Якщо ваша заява стосується рішення національного суду (наприклад, вироку), то після того, як ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також необов’язково використовувати позасудові засоби юридичного захисту або звертатися зі скаргами чи заявами (наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини), оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно використати перед зверненням до Європейського суду.

Подати заяву можна протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту вашого ознайомлення (або вашого адвоката) з остаточним судовим рішенням. За результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж – у разі, якщо ви вважаєте, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній – з моменту стверджуваного порушення.
При цьому, перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, яку ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звертаємо увагу, що звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

Мова правосуддя

Офіційними мовами Європейського суду є англійська та французька, але за бажанням, ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію (зокрема, українською). На початковій стадії провадження суд може також листуватися з вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, то вестиме листування англійською чи французькою мовою, а ви (чи ваш представник) повинні будете надсилати подальші зауваження однією з цих мов.

Якщо ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, обов’язково продублюйте її звичайною поштою (листи і документи не слід скріплювати: прошивати степлером, склеювати тощо, але всі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані). Необхідності бути особисто присутнім у суді для усного викладення обставин справи немає.

Кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Після отримання від вас першого листа або формуляру заяви, Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Європейського суду.

Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

Не запізнюйтеся

На листи Секретаріату необхідно відповідати своєчасно та сумлінно. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.

У разі, коли ви вважаєте, що ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, то ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші строки та в будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату. У заяві необхідно:
– навести стислий виклад фактів, щодо яких ви скаржитися, та суть скарг;
– зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на вашу думку, були порушені;
– назвати національні засоби юридичного захисту, якими ви скористалися;
– навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також стислу інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень.

Регламент Суду вимагає, щоб заяву було підписано вами як заявником, або вашим представником (до формуляра заяви необхідно додати довіреність, що уповноважує діяти представника від вашого імені). На початковій стадії подання заяви ви не зобов’язані мати представника. Однак, якщо Європейський суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, вам потрібно мати представника, який є практикуючим юристом та володіє однією з офіційних мов ЄС.
І наостанок, процедура розгляду справ Європейським судом безкоштовна. До того ж, вона є письмовою, що не потребує вашої особистої присутності у суді. Вас обов’язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у вашій справі.

Олександр Гречаний, матеріал з газети "Слобідський край" №148 від 12.12.2013

Джерело: SLK
Автор: Администратор сайта