Як розрахувати надбавки педагогів та працівників дитячих закладів

20.06.2014 11:18 Суспільство
http://ria.ru/ http://ria.ru/

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 963 від 18 липня 2012 року «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»,

черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, прирівнюється до педагогічних працівників. Такі працівники відповідно до постанови Кабміну № 78 від 31 січня 2001 року «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» мають право на надбавку за вислугу років від 10 до 30 % посадового окладу залежно від стажу роботи та матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Також вони мають право на надбавки за престижність праці у розмірі 20 % посадового окладу. Це прописано у постанові Кабміну № 373 від 23 березня 2011 року «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».

Згідно з наказом Міносвіти № 102 від 15 квітня 1993 року «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», у разі роботи в спеціальних закладах (з особливим режимом) працівники мають право на підвищення посадових окладів на 15–25 %. До таких установ належать, у тому числі, школи-інтернати усіх типів, дитячі будинки, школи, училища для глухих, сліпих, слабозорих, дітей з психоневрологічними захворюваннями, порушеннями мови, туберкульозом тощо.

Конкретний перелік працівників, яким може бути підвищена за цією статтею зарплата, а також розмір надбавки визначає керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Залежить цей список від інтенсивності і тривалості спілкування з учнями, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування або особливих умов виховання. У випадках, коли працівники закладів освіти мають право на підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів у відсотках за різними підставами, тобто в закладах для дітей, які мають одночасно дві і більше вади розвитку або одночасно мають дефекти розвитку і потребують тривалого лікування, їх ставки і посадові оклади підвищуються на загальних підставах, але не більше як на 25 %.
Заробітна плата працівників індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Мають право працівники таких закладів і на матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більшій, ніж один посадовий оклад на рік, окрім матеріальної допомоги на поховання. Що стосується тривалості щорічної відпустки, то чинним законодавством передбачено можливість надання щорічної відпустки черговому по режиму центрів соціально-психологічної реабілітації дітей тривалістю не більше 24 календарних днів.

Кіра Малєжик, матеріал з газети "Слобідський край" № 73 від 19.06.2014

Джерело: SLK
Автор: Администратор сайта