Відпустка: на які види ви можете мати право

31.07.2019 16:00 Корисно
Колаж Бріани Янковської Колаж Бріани Янковської

Певно, кожен працівник знає, що має право на щорічну основну відпустку строком не менш як 24 календарні дні. Однак, за наявності відповідних обставин, кожен з нас має право на такі види відпусток, як щорічна додаткова відпустка, додаткова відпустка та соціальна відпустка.

Як розповіла Світлана Мазницька, головний спеціаліст Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, щорічна додаткова відпустка може надаватись за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, а також за особливий характер праці, тривалістю до 35 календарних днів (до 7 календарних днів за ненормований робочий день). Такі види відпусток надаються відповідно до списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ), а їх тривалість встановлюється колективним чи трудовим договором.

Постраждалі учасники Революції Гідності; особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право отримати додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Навчальні та творчі

Крім того, працівники, що суміщають працю та навчання, написання творчих робіт, змагання тощо, мають право на додаткові відпустки на виконання цих видів діяльності.

Так, наприклад, у зв’язку з навчанням у середніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (ВНЗ), закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Такі працівники, за їх письмовою заявою, можуть отримати додаткову оплачувану відпустку:

– від 10 до 40 календарних днів (залежно від форми навчання, типу та рівня акредитації навчального закладу), на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів;

– 30 календарних днів, на складання державних іспитів у ВНЗ незалежно від рівня акредитації;

– від 2 до 4 місяців (залежно від рівня акредитації), на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у ВНЗ.

У зв’язку з профспілковим навчанням, працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, може надаватись додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Крім того, працівнику може надаватись творча відпустка для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників, або відпустка для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, тривалість якої визначається КМУ.

Якщо є дитина

Дуже корисними є соціальні відпустки, які спрямовані на забезпечення реалізації права на виховання дітей.

Кожна жінка має право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, яка обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів, або 140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів.

На відміну від вищезазначеної відпустки відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути отримана батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Особа, яка є усиновлювачем дитини, може отримати одноразову оплачувану відпустку тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей), відлік яких починається після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).

Жінки або особи, що мають на вихованні/піклуванні двох та більше дітей (до 15 років), дитину-інваліда або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду), мають право на соціальну відпустку тривалістю до 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Нагадуємо, що підставою для надання будь-якого з видів відпустки є письмова заява працівника та підтверджуючі обставини документи (виклик на сесію, посвідчення, направлення тощо).

 Читайте також: Пенсія для освітянина: повернення призначення за вислугу років

 

 

Автор: Інна Можейко