Якщо захворів під час випробувального строку

29.06.2019 11:00 Корисно
Фото: dpchas.com.ua Фото: dpchas.com.ua

Чи мають право звільнити людину, коли вона захворіла під час випробувального строку, — пояснює наш консультант.

Як розповіла фахівець Кегичівського бюро правової допомоги  Вікторія Зінченко, при укладенні трудового договору, згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю України, може бути передбачено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (інформація про що обов’язково зазна­чається в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу). Стаття зазначає також, що в період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. У разi встановлення власником або уповноваженим ним органом невiдповiдностi працiвника посадi, на яку його прийнято з випробувальним терміном, вiн має право впродовж строку випробування звiльнити такого працiвника, попередивши його про це письмово за три днi.

Звiльнення працiвника через встановлення його не­вiдповiдностi обiйманiй посадi, на яку його прийнято, або виконуванiй роботi впродовж строку випробування передбачене п. 11 ст. 40 Кодексу законів про працю України i є звiльненням за iнiцiативою роботодавця.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм визначених законом випадків), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi.

Таким чином, звiльнення працiвника за п. 11 ст. 40 Кодексу законів про працю України можливе лише  пiсля закiнчення  терміну тимчасової непрацездатностi. У такому разi обов’язково має бути видано наказ про неврахування днiв тимчасової непрацездатностi до строку випробування.

Читайте також: Виїзд за кордон: кому можуть відмовити