Чинна Коституція України - найоб'ємніша в Європі. Сергій Чернов

Чинна Коституція України - найоб'ємніша в Європі. Сергій Чернов

http://www.epochtimes.com.ua/

Президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради розповів про проект змін до Коституції України.

Сергію Івановичу, минулого тижня Ви взяли участь в засіданні Конституційної Асамблеї. Які питання були на порядку денному?

На пленарному засіданні Конституційної Асамблеї, яке відбулося 21 червня, було розглянуто проект Концепції внесення змін до Основного Закону. В основу цього документа покладено роботу семи комісій Конституційної Асамблеї, сформованих за конкретними напрямками. Наприклад, Комісія з питань здійснення народовладдя, з питань організації державної влади, з питань правосуддя, з питань правоохоронної діяльності, або, з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

У результаті обговорення Концепцію внесення змін до Конституції України було взято за основу для доопрацювання. До вересня усі пропозиції і зауваження до Концепції будуть зібрані, узагальнені, зведені у цілісний текст і до листопада, згідно з ухваленим рішенням, Концепцію в новій редакції буде ухвалено остаточно.

Після того, як робота над Концепцією буде завершена, пропозиції Асамблеї будуть передані Президенту України. Також, зміни до Основного Закону мають пройти ще й всенародне обговорення. За таких умов ми отримаємо зважений документ, що відповідає принципам демократії участі.

В Конституційній Асамблеї Ви входите до складу Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування. Які побажання чи пропозиції були висловлені стосовно частини Концепції, підготовленої вашою Комісією?

Запропоновані нами положення Концепції, що стосувалися вдосконалення місцевого самоврядування і територіальної організації влади, не викликали такої запеклої дискусії, яка була під час доповідей деяких інших комісій. До речі, цей розділ повністю кореспондується з Концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, схваленої Урядом у квітні поточного року, яка пройшла широке обговорення за участі національних асоціацій місцевого самоврядування, науковців і громадськості, була підтримана Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. Напевне, завдяки цьому ми й представили документ, до якого не було істотних зауважень.

Взагалі, які проблеми місцевого самоврядування має вирішити нова редакція Конституції?

Перш за все, це імплементація Європейської хартії місцевого самоврядування у вітчизняне законодавство. Всім відомо, що Хартією визначаються основоположні принципи місцевого самоврядування. Верховна Рада ратифікувала цей міжнародний договір ще у 1997 році, але взяті на себе міжнародні обов’язки, виписані в Хартії, Україною виконуються дуже повільно і для їх здійснення є потреба внести зміни до Конституції.

Повноваження органів влади в Україні потребують уточнення. Зараз в державі існує не зовсім зрозумілий спосіб делегування повноважень: держава делегує повноваження місцевому самоврядуванню. У випадку з обласними чи районними радами, повноваження делегуються державним адміністраціям відповідного рівня, тобто – державі. Засади делегування повноважень треба виписати більш чітко, щоб не було таких протиріч.

Крім того, вітчизняне самоврядування гостро відчуває труднощі з реалізацією принципу правоспроможності. Права є, але бракує можливостей для їх реалізації. Для цього місцевим радам потрібна гарантована матеріальна база.

Необхідно забезпечити участь громадськості у прийнятті рішень в питаннях місцевого значення. Так, громадськість залучається до обговорення, але можливості впливати на прийняття рішень – будемо відверті – в неї дуже обмежені. Можливо, прийняття законів, проекти яких знаходяться на розгляді у Верховній Раді, - про місцевий референдум та про мирні зібрання громадян, а також реалізація Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, - позитивно вплинуть на ситуацію.

Моя особиста точка зору, що Конституція має бути простою, зрозумілою не одним фахівцям, а всім громадянам, такою, щоб не давати можливостей для варіацій у її тлумаченні, визначати права і обов’язки, а решта має належати до компетенції законодавчих актів. Міжнародний досвід це підтверджує. Чинна Конституція України, з її 161 статтею, одна з найбільш об’ємних у Європі.

Зміни до Конституції для нас не є самоціллю. Мета – розбудова держави з розвинутим демократичним суспільством, де норми Основного Закону виконуються не декларативно, а на практиці захищають права і свободи громадян. Ми маємо нарешті дійти такого рівня, коли житимемо не з Конституцією, а за Конституцією.

За матеріалами: сайт Харківської облради