Якісна освіта в громаді: які повноваження мають органи місцевого самоврядування

25.10.2021 12:50 Суспільство
Фото: uposv-zmr.com.ua Фото: uposv-zmr.com.ua

Нещодавно фахівці Державної служби якості освіти України спільно з експертами Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» розробили Порадник «Повноваження ОМС щодо забезпечення якісної освіти», призначений для голів та управлінців освітою територіальних громад. Найактуальніші питання з цього Порадника коментує начальник управління Державної служби якості освіти у Харківській області Світлана Вольянська.

– Які повноваження мають органи місцевого самоврядування у сфері освіти, і як Порадник допоможе керівникам територіальних громад забезпечити якісну освіту?

– У вступному слові до Порадника голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак зазначає: «Органи місцевого самоврядування мають створити ефективну систему управління у сфері освіти; забезпечити доступність освіти та сформувати мережу, яка відповідає запитам і потребам громади, та умови для професійного розвитку педагогічних працівників; створити безпечне, здорове, інклюзивне освітнє середовище універсального дизайну та розумного пристосування у закладах та установах освіти; дбати про належне утримання та розвиток закладів освіти на відповідній території; бути прозорими й відкритими в діяльності та співпрацювати з громадськістю».

Читайте також: Як організувати якісне інклюзивне навчання: покрокова інструкція для директора

У Пораднику розглядаються основні повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості освіти. Зокрема, охоплено питання територіальної доступності, утримання та розвитку закладів освіти, створення безпечного і здорового середовища, кадрового забезпечення, прозорості та відкритості в діяльності, співпраці з громадою. Запропоновано показники для самооцінювання, орієнтовні переліки розпорядчих документів.

– Які права та обовязки має орган місцевого самоврядування як засновник закладів освіти в громаді?

– Права й обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються законами України, насамперед статтею 25 Закону України «Про освіту», та установчими документами закладу освіти.

Засновник приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти; затверджує статут; укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти; затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти; забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування тощо.

Місцева рада від імені територіальної громади як засновник контролює в діяльності закладів освіти питання щодо фінансово-господарської діяльності, дотримання установчих документів, недопущення привілеїв чи обмежень (дискримінації) за різними ознаками, виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

Одночасно засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Також органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов; можливість учням продовжити навчання у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти; створення безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

– Децентралізація дала можливість реально покращити якість освітніх послуг на місцях. Що сприятиме, в першу чергу, досягненню позитивних результатів?

– Доцільно розробити стратегію розвитку освіти в громаді, щоб збалансовувати стратегії розвитку закладів системи освіти. Вона дає можливість закладу освіти визначити напрями руху для досягнення головної мети – забезпечення якості освіти. Важливо враховувати питання поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема щодо капітальних видатків на реконструкцію та ремонт; забезпечення архітектурної доступності, створення інклюзивного, комфортного, безпечного освітнього середовища; підключення до Інтернету, забезпечення комп’ютерною та офісною технікою, навчальним обладнанням тощо.

Засновникам закладів варто передбачати джерела фінансування, враховуючи реальний стан справ та ресурси громади.

Якою є роль органів місцевого самоврядування у створенні якісного освітнього середовища?

– Освітнє середовище – це сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти. Це місце, де зустрічаються і взаємодіють не лише діти та педагоги, а й батьки та мешканці громади.

Освітнє середовище має бути оснащене всім необхідним для комфорту дітей, їхнього розвитку та набуття необхідних навичок і компетентностей. І саме місцева влада має забезпечувати утримання і вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів та ліцензійних умов.

Сфера освіти фінансується з державного та місцевих бюджетів. За рахунок державного бюджету здійснюється оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів, що здійснюють здобуття загальної середньої освіти, та інклюзивно-ресурсних центрів (освітні субвенції); закупівля підручників; підтримка осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти; забезпечення формування нового освітнього простору; видатки на бюджетні програми.\

Читайте також: Щоб у школі не було дискримінації: покрокова інструкція для директора

За рахунок місцевих бюджетів відбувається утримання закладів та оплата праці педагогічних працівників закладів позашкільної, дошкільної освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників та міжшкільного ресурсного центру; оплата праці непедагогічних працівників усіх заснованих закладів; виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, зокрема й здійснення інноваційної діяльності закладу освіти.

– Отже, якщо місцева влада ефективно здійснює свої повноваження у сфері освіти, то освіта в громаді буде якісною?

– Звичайно, що освіту безпосередньо забезпечують заклади освіти, але засновник приймає стратегічні рішення: призначає керівника, атестує його, забезпечує можливості підвищувати кваліфікацію керівнику та іншим педагогічним працівникам, вибудовує систему професійного розвитку педагогічних працівників, формує мережу системи освіти, тому вплив засновника на якість освіти не можна переоцінити.