Скільки безробітних у Харкові. Статистика

27.03.2014 09:50 Суспільство
http://finance.obozrevatel.com/ http://finance.obozrevatel.com/

Четверта частина харків'ян працездатного віку не працює.

Як повідомили у Головному управлінні статистики, у Харківській області за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15–70 років у 2013 р., порівняно з 2012 р., зменшилась на 3 тис. осіб і становила 1370,6 тис. осіб. Чисельність осіб працездатного віку за вказаний період, навпаки, збільшилась на 0,7 % та становила 1296,1 тис. осіб. Із зазначеної кількості громадян 1208,3 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта – 87,8 тис. осіб відповідно до методології Міжнародної Організації Праці (МОП) класифікувалися як безробітні.

В цілому по Україні кількість економічно активного населення працездатного віку за рік зросла на 0,4 %.

Рівень економічної активності населення по Харківській області у віці 15–70 років у 2013 р., порівняно з 2012 р., не змінився і становив 65,7 %, для населення працездатного віку він також залишився без змін (75,4 %).

Під зайнятістю населення розуміється ступінь залучення людей до трудової діяльності, забезпечення робочими місцями. Чисельність зайнятого населення віком 15-70 років у 2013 році склала 1282,8 тис. осіб, що на 0,2 % більше, ніж торік, і становила 6,3 % від загальної кількості зайнятих в Україні.

Серед регіонів країни за кількістю зайнятих область посідає четверте місце, поступаючись лише Донецькій (1968,1 тис. осіб) та Дніпропетровській (1531 тис.) областям, м. Києву (1413,1 тис.).

Рівень зайнятості населення віком 15-70 років збільшився, у порівнянні з попереднім роком, на 0,3 в. п. і склав у 2013 році 61,5 % від загальної чисельності всього населення відповідного віку. Цей показник для населення працездатного віку складав 70,3 % та був на 0,4 в. п. більший, ніж у 2012 році.

Протягом року ситуація на ринку праці характеризується скороченням обсягів безробіття та зменшенням його рівня.

Чисельність безробітних (за методологією МОП) у віці 15-70 років склала в цілому по області 87,8 тис., що на 5,2 тис. осіб, або на 5,6 % менше, ніж у 2012 р.

За рахунок зменшення чисельності безробітних, упродовж 2013 року, рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку у Харківській області мав тенденцію до скорочення. Так, він зменшився з 7,2 % за 2012 рік до 6,8 %. У цілому по Україні він зменшився на 0,4 в. п. Серед регіонів Східної економічної зони1, він був найвищим у Полтавській області (8,7 %), протягом року зменшився на 0,5 в. п. У Сумській області рівень безробіття населення скоротився на 1,1 в. п. і становив 8,5 %.

Слід зауважити, що цей показник більш ніж у 3 рази перевищує рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відповідно до економічно активного населення працездатного віку. Наразі обидва показники свідчать про зменшення безробіття.

Основними причинами безробіття, як за результатами обстеження, так і за адміністративними даними державної служби зайнятості, найчастіше виступають: звільнення за власним бажанням; вивільнення з економічних причин; неможливість знайти роботу після закінчення навчального закладу.

Основними напрямами сучасної політики зайнятості є сприяння в працевлаштуванні незайнятого населення і надання допомоги в профпідготовці та перепідготовці, а також стимулювання створення гнучкого ринку праці.

Джерело: SLK
Автор: Администратор сайта