Загальна середня освіта: наскільки прозорою та інформаційно відкритою є школа?

Promo
04.06.2020 12:05 Суспільство
Фото: life.pravda.com.ua Фото: life.pravda.com.ua
В умовах реалізації євроінтеграційного вектора політики України важливим є формування інформаційного суспільства в Україні. Держава гарантує забезпечення права на доступ до публічної інформації в усіх сферах діяльності, у тому числі й у галузі освіти. Водночас прозорість управління школою підвищує рівень довіри громадян до освітньої системи.

Чи регулює законодавство України у сфері освіти це питання?

Проблема «відкритості управління школою» є одним із визначальних чинників стану відносин між педагогічним колективом, учнями і батьківською громадськістю, формування механізму взаємодії між ними і впливу кожного учасника освітнього процесу на прийняття управлінських рішень щодо стратегії розвитку закладу освіти.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти регламентована статтею 30 Закону України «Про освіту». Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність і зобов’язані її оприлюднювати на власних веб-сайтах або (у разі їх відсутності) на веб-сайтах своїх засновників. Стаття Закону також містить перелік документів, які повинні бути доступними для широкого кола громадськості.

Наскільки відкритою та прозорою сьогодні є освітня сфера України? Чи є об’єктивні дані, що свідчать про рівень інформаційної відкритості закладів освіти? Хто вивчає це питання?

Незважаючи на наявну нормативно-правову базу, покликану забезпечити всім учасникам освітнього процесу право на участь в управлінні закладом освіти, ситуація із доступом до інформації та обговоренням рішень керівництва шкіл поки що далека від цивілізаційної норми.

Протягом квітня – травня 2020 року Державною службою якості освіти України та її територіальними органами, у тому числі управлінням Державної служби якості освіти у Харківській області, проведено вивчення щодо забезпечення прозорості, інформаційної відкритості закладів загальної середньої освіти.

На даний час опрацьовано інформацію з веб-сайтів 7812 шкіл України (або їх засновників), із них 741 – Харківської області (100 % від загальної кількості шкіл регіону).

Проведений аналіз виявив низку проблем, що потребують невідкладного вирішення, адже понад 19 % закладів загальної середньої освіти України не мають власних веб-сайтів, більшість шкіл не оприлюднюють інформацію про свою діяльність у повному обсязі.

Яка ситуація з інформаційною відкритістю шкіл Харківщини?

Результати вивчення веб-сайтів показали, що переважна більшість шкіл Харківщини розмістили на відкритих ресурсах статути (90 %), одночасно лише        34 % – інформацію щодо ліцензій на провадження освітньої діяльності.

Не всі школи надають у відкритий доступ також інформацію про структуру та органи управління (26 %), кадровий склад (16 %) і наявність вакантних посад (36 %), що не сприяє вирішенню проблеми забезпечення шкіл якісними педагогічними кадрами.

Учасники освітнього процесу, у тому числі батьки, не мають змоги ознайомитися з освітніми програмами шкіл (31 % шкіл області), закріпленою територією обслуговування (20 %), фактичною чисельністю учнів (8 %), правилами прийому до школи (26 %), матеріально-технічним забезпеченням (36 %), умовами доступності до навчання дітей з особливими освітніми потребами (56 %), розміром плати за навчання у приватних закладах освіти (80 %), переліком додаткових освітніх послуг, порядком їх надання та вартістю (87 %), правилами поведінки учнів у школі (57 %).

Не є загальнодоступними річні звіти про діяльність третини закладів освіти, результати моніторингу якості освіти – майже у 60 % шкіл. Кошториси та фінансові звіти про надходження та використання публічних коштів не оприлюднюють більше половини шкіл (56 %), інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, – 66 %.

Плани заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, розмістили лише 43 % шкіл, порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу взагалі не оприлюднили 62 % ЗЗСО, а порядок реагування на доведені випадки булінгу в школі та відповідальність осіб, причетних до цього явища, – 61 %.

Що необхідно зробити, щоб забезпечити прозорість і відкритість шкіл?

Шляхи вирішення проблеми прості та зрозумілі. Адміністраціям шкіл необхідно привести зміст і наповнення веб-сайтів шкіл у відповідність до вимог статті 30 Закону України «Про освіту», засновникам або уповноваженим органам у сфері освіти – здійснювати контроль за розміщенням закладами освіти публічної інформації в повному обсязі.

Відкритість закладів освіти – це питання ефективності управління та довіри до школи. Без відкритості немає довіри до тих заходів та рішень, які здійснює та приймає керівництво закладу освіти, тож зацікавленими у вирішенні окресленої проблеми мають бути всі учасники освітнього процесу.

Світлана Вольянська, начальник управління Державної служби якості освіти у Харківській області