Депутати облрад та Криму ухвалили Звернення стосовно політичного стану в Україні

13.02.2014 08:14 Влада
http://www.sq.com.ua/ http://www.sq.com.ua/

12 лютого у Ялті на Всеукраїнському форумі представників обласних рад і Верховної Ради Автономної республіки Крим ухвалили Звернення.

Звернення 
Всеукраїнського форуму представників обласних рад і Верховної Ради  Автономної республіки Крим

Ми, представники обласних рад і Верховної Ради Автономної республіки Крим, що представляють різні регіони і політичні течії нашої держави, зібралися разом з єдиною метою - викласти наше бачення головних причин нинішнього стану суспільства і сформулювати  спільні пропозиції щодо виходу з нього.

Ми переконані, що які б не були  первинні мотиви державної влади і політичної опозиції, що призвели в листопаді минулого року до їх гострої конфронтації, а потім і до масштабного протистояння в суспільстві, жоден з насильницьких способів вирішення цього соціально-політичного конфлікту не прийнятний для цивілізованої держави. Оскільки масове насильство, хто б не виступав його ініціатором, рано чи пізно неминуче  призводить до загибелі людей.

Наша загальна думка: вихід з процесу громадського розпаду, що виник в ці декілька місяців  і посилюється з кожним днем, вимагає як миттєвих конкретних дій, так і негайного формування стратегії суспільного перевлаштування в Україні.

Першочергові кроки, за нашим переконанням,  мають полягати в наступному:

1. Прийняття усіма сторонами конфлікту в центрі і на місцях взаємного добровільного  зобов'язання відмовитися від будь-яких насильницьких дій.

2. Залучення до переговорного процесу центральної влади і опозиційних сил, представлених у Верховній Раді,  законно обраних представників територіальних громад.

3Відмова від різного роду ультиматумів при здійсненні  переговорів, переведення їх із статусу позиційних (тобто з позиції сили) в статус принципових (тобто таких, що ставлять за мету досягнення головного завдання дня - припинення суспільного протистояння і відновлення громадянського  миру).

4. Безумовне виконання  угод щодо врегулювання конфліктної ситуації в Україні, що досягнуті на даний  момент та  оформлені  в законодавчому порядку.

Добра воля - ось те, що повинно бути властиве кожному відповідальному політикові і громадянинові нашої країни.

Відвертання повторення подібних ексцесів в майбутньому, повернення України на шлях упевненого соціально-політичного і економічного розвитку настійно вимагають здійснення системних змін в організації народовладдя в Україні і діяльності усіх відповідальних політичних і суспільних сил.

До їх числа ми відносимо передусім:

1. Послідовну децентралізацію влади в нашій державі, тобто перерозподіл владних повноважень між державними органами управління і представницькими органами територіальних громад з головною і першочерговою метою - усебічного забезпечення безпеки життя громадян України. А також перегляд  податкової і бюджетної політики держави, що відповідає цій меті.

2. Законодавче забезпечення  безпосереднього народовладдя в Україні, тобто ухвалення дієвого Закону про місцеві і державні референдуми.

3. Формування законодавства про вибори в органи державної влади і місцевого самоврядування, що забезпечує належний професійний і моральний  рівень депутатського корпусу і пряму  відповідальність депутатів у разі невиконання ними своїх безпосередніх обов'язків.

Ці й інші, не менш значущі аспекти внутрішньої і міжнародної політики України, включаючи принципи і характер економічних взаємовідносин, мають знайти своє повноцінне відображення в новій Конституції України.

Ми вважаємо, що Основний Закон держави не може бути засобом  нав'язування  поглядів  і спрямувань тієї  чи іншої  групи політиків. Це  документ, що вимагає особливо відповідального і  вдумливого підходу, оскільки в ньому декларуються основні права і обов'язки кожного громадянина України. І тому розроблятися і прийматися він повинен у встановленому Законом порядку.

Ми переконані, що проблеми державного будівництва в сучасній Україні не можуть бути ефективно вирішені без системної й активної участі регіонів України в особі їх повноважних представників. У першу чергу це стосується розробки нової Конституції, яка повинна встановити розумний баланс повноважень державної  влади і представницьких органів територіальних громад.

Ефективним механізмом прийняття збалансованих законодавчих актів міг би стати двопалатний парламент, одна з палат якого (державна палата) формувалася б політичними партіями на пропорційній основі, а друга (палата регіонів) - за мажоритарним принципом з рівним представництвом від кожного регіону України. Така структура Верховної Ради  з визначеними Конституцією повноваженнями кожної з палат найефективніше, на наш погляд, вирішувала б проблеми розвитку України як цілісної держави з урахуванням історичних особливостей і сучасних проблем  кожного регіону.

Україні потрібна єдність. Єдність у різноманітті. Суттю об'єднувальної ідеї для українського суспільства має стати безумовне визнання усіма абсолютної цінності кожного  людського життя.  Лише тоді  наше суспільство стане дійсно гуманним, а держава - демократичною. 

Схвалено учасниками 
Всеукраїнського форуму 
представників обласних рад і 
Верховної Ради  Автономної республіки Крим
м. Ялта
12 лютого 2014 року

Автор: Менеджер сайта