Місцеві ради Харківщини напрацювали рекомендації до нового законодавства про децентралізацію

24.01.2020 14:34 Влада
Фото: Харківська облрада Фото: Харківська облрада

Основні зміни, які має включати конституційна реформа, та законодавство, необхідне для продовження процесу децентралізації, обговорювали науковці та представники місцевого самоврядування в Харкові.

Учасники круглого столу «Децентралізація влади в Україні: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади»”, який відбувся в Харкові 23 січня, напрацювали рекомендації центральним органам державної влади стосовно змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради  проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).  Законопроект позначений як невідкладний, проте 16 січня його було відкликано та направлено на
доопрацювання.

За словами голови Харківської обласної ради, президента Асоціації органі місцевого самоврядування Харківської області Сергія Чернова, Асоціація брала активну участь у розробці закону і низку пропозицій було враховано.

Приміром, зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування, на думку голови обласної ради, мають забезпечити баланс між виконавчою та представницькою гілками влади.
– Одне з найбільш важливих положень, викладених у проекті змін до Основного Закону, що держава компенсує витрати органів місцевого самоврядування, спричинені органами державної влади. Вперше пропонується вирішити проблему, яка існувала протягом всього періоду національного державного будівництва. Органи місцевого самоврядування, особливо на рівні громад, виконують власні повноваження, а також делеговані державою, на які не отримують належних ресурсів. Тоді орган місцевого самоврядування, не виконуючи власні повноваження, такі як освітлення вулиць або вивіз побутових відходів, спрямовує наявний ресурс – місцеві доходи та збори – на виконання делегованих повноважень, які є пріоритетом. Хотілося б, щоб це положення не зникло з остаточної редакції законопроекту, – зазначив Сергій Чернов.

Під час круглого столу представники органів місцевого самоврядування Харківщини підготували рекомендації, в яких, зокрема, йдеться, що при внесенні змін до Конституції України необхідно передбачити запровадження раціональної та ефективної системи управління на всіх рівнях територіальної організації влади, а також втілення нових підходів в
організацію адміністративно-територіального устрою, реалізацію принципів повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Рекомендації підтримують ідею оновлення системно-структурної організації виконавчої влади на регіональному та субрегіональному рівнях шляхом запровадження інституту префекта. Крім того, після внесення змін до Конституції України, для продовження реформи рекомендується розробити та ухвалити у новій редакції Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якому, зокрема, розширити обсяг компетенції органів місцевого самоврядування базового
рівня.

Те ж саме стосується й інших необхідних законодавчих документів - «Про делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади» та «Про префектів» для визначення компетенції,
порядку організації та діяльності, інших питань реалізації повноважень префектів. 

– Повноваження префекта мають бути чітко обмежені, де він призупиняє рішення органу місцевого самоврядування, і записані в Конституції. Якщо рішення приймається з порушенням Конституції або законодавства, яке стосується територіальної цілісності держави та національної безпеки. Щоб не було зловживань зі сторони префекта, який зупинятиме будь яке рішення місцевої ради як незаконне, передбачити відповідальність префектів перед органами державної влади.  Відсутність балансу саме й викликала неприйняття відповідних норм, запропонованих у проекті змін до Основного закону, – наголосив Сергій Чернов.

Серед законів, які на думку самоврядовців Харківщини потрібно ухвалити, - закон «Про засади адміністративно-територіального устрою», в якому має бути право Кабінету Міністрів України на формування громад згідно з перспективними планами, а також надання пропозицій до Парламенту щодо затвердження підготовлених моделей устрою областей на базі нових
об’єднаних громад та районів (округів). Крім того ухвалення в новій редакції потребують закони «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад».