Як правильно повернути позичені гроші. Коментар начальника ГУЮ у Харківській області

19.02.2013 11:22 Влада
Досить часто виникає ситуація, коли давши в борг знайомим певну суму, ми не може повернути гроші.

Вихід один – звертатися до суду. Але виникає побоювання, що боржник продасть своє майно чи перепише його на членів родини. Для забезпечення позову існує правова норма – арешт майна боржника. Як правильно скласти позов і все ж таки повернути свої гроші? Про це «СК» розповів начальник Головного управління юстиції у Харківській області Сергій Мохончук.

– Статтею 151 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову, – пояснює керівник відомства.

У заяві про забезпечення позову має бути зазначено:
1) причини, у зв’язку з якими потрібно забезпечити позов;
2) вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;
3) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.
За словами Сергія Мохончука, забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Статтею 152 Цивільного процесуального кодексу України визначено види забезпечення позову. Так, позов забезпечується:
1) накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать
відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
2) забороною вчиняти певні дії;
3) встановленням обов’язку вчинити певні дії;
4) забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати
майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання;
5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов
про визнання права власності на це майно і про зняття з нього
арешту;
6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа,
який оскаржується боржником у судовому порядку;
7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим
особам.

У разі необхідності, пояснює Сергій Михайлович, судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову, або кілька видів забезпечення позову одночасно.
– Зверніть увагу, що види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи
догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю. Ця вимога не поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
фізичної особи, про відшкодування збитків, завданих злочином, – роз’яснив начальник Головного управління юстиції.

Він зазначив, що не може бути накладено арешт на предмети, що швидко псуються. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони або встановлення обов’язку вчиняти певні дії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку. Але відповідач має право просити суд зняти арешт з його майна або ж накласти арешт на інше майно, за його вибором.

– Відповідно до статті 154 Цивільного процесуального кодексу України, можлива заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову. Суд може за заявою однієї із сторін і зважаючи на пояснення другої сторони, допустити заміну одного способу забезпечення позову іншим. На заміну способу забезпечення позову за заявою вaідповідача потрібна згода позивача, за винятком випадку, якщо у разі забезпечення позову про стягнення грошових коштів відповідач може з дозволу суду замість допущеного виду забезпечення внести на депозитний рахунок суду суму, зазначену в позовній заяві.

Заходи забезпечення позову можуть бути й скасовані судом, який розглядає справу, – консультує Сергій Мохончук.

Разом з тим, якщо особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали може подати до суду заяву про їх скасування, яка розглядається судом протягом двох днів.

Якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної сили. Проте, суд може одночасно з ухваленням судового
рішення або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення позову.

Юрій Борщ, матеріал з газети "Слобідський край" №22 від 19.02.2013

Джерело: SLK
Автор: Администратор сайта