Автомобіль на підставі генеральної довіреності: усвідомлюємо всі ризики

08.02.2020 13:00 Корисно
Фото: notarius-averina.kiev.ua Фото: notarius-averina.kiev.ua

Про «зворотний бік» такого придбання розповідає наш юридичний консультант.

Як наголосив начальник бюро правової допомоги в м. Первомайський Михайло Демченко, у законодавстві України немає такого терміна, як «генеральна довіреність». Він пояснив, що відповідно до Цивільного кодексу України (далі – Кодекс), довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Статтею 237 Кодексу встановлено, що представництво – це правовідношення, в яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Тобто надання особою довіреності іншій особі щодо об’єкта рухомого або нерухомого майна не передбачає переходу права власності на цей об’єкт.

«Таким чином, оформлюючи «генеральну довіреність» на автомобіль, особа набуває тільки право користування цим автомобілем або право розпорядження ним, але ніяк не право власності, – говорить юрист.  –  Інакше кажучи, при продажу автомобіля шляхом видачі «генеральної довіреності» переходу права власності, як такого, не відбувається, і тому власником автомобіля залишається продавець».

Згідно зі статтею 655 Кодексу, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Саме за таким правочином відбувається перехід права власності на майно.

«У разі, якщо особа все ж таки прийняла рішення отримати транспортний засіб шляхом оформлення відповідної довіреності, вона має чітко усвідомлювати, що так званий «продавець» може в будь-який час відповідно до пункту 2 частини 1 статті 248 Кодексу припинити дію довіреності шляхом її скасування, – розповідає Михайло Демченко. – Для цього він звертається до будь-якого нотаріуса без територіальної прив’язки з відповідною заявою про скасування довіреності. Нотаріус вносить заяву до реєстру, де вона одразу з’являється, і довіреність втрачає силу. У такому випадку набувач позбавляється всіх прав на транспортний засіб і зобов’язаний повернути його власнику. У разі, якщо власник за довіреністю не повертає авто, то транспортний засіб подають у розшук».

Він додав також, що варто знати про те, що довіреність втрачає силу і в разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. «У такому випадку спадкоємці, опікуни, піклувальники мають законні підстави повернути транспортний засіб, який належав померлому, недієздатному або обмеженому в дієздатності на праві власності», – говорить юрист.

Михайло Демченко застерігає: «Справжній власник автомобіля, тобто «продавець», може передати його у заставу; на такий автомобіль може бути накладено арешт або здійснено стягнення; автомобіль може бути конфісковано за дії та зобов’язання реального власника.

У випадку смерті особи, якій видано довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною, обмеження її цивільної дієздатності, представництво за довіреністю припиняється. У випадку смерті особи, якій видана довіреність, набутий на підставі «генеральної довіреності» автомобіль не увійде до складу спадкового майна, а отже, спадкоємці «покупця» не матимуть жодного права на таке майно».

Юрист радить також звернути увагу на термін дії довіреності: якщо строк, на який видана довіреність, спливає, цей документ втрачає юридичну силу. Для отримання права на користування та розпорядження автомобілем «покупцю» необхідно отримати нову довіреність від реального власника.

«А тепер розглянемо ситуацію, коли «набувач» на певному етапі володіння автомобілем приймає рішення щодо подальшого відчуження транспортного засобу шляхом надання наступному «покупцю» довіреності в порядку передоручення. На такий випадок частина друга статті 247 Кодексу передбачає, що строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, – говорить Михайло Демченко. – Крім того, реальний власник автомобіля матиме право вимагати від «набувача» повернення суми, отриманої від відчуження його (власника) автомобіля».

Читайте також: Коли можна не платити у кафе