Відмова від вакцинації: чи можуть за це звільнити

16.09.2021 12:15 Корисно
Фото: acmc.ua Фото: acmc.ua

Нещодавно стало відомо, що при переході в «жовту» зону учбові заклади будуть працювати, якщо 80 % працівників мають COVID-сертифікати. Тож деякі керівники лякають підлеглих доганами або звільненням, якщо вони не пройдуть вакцинацію. Чи є це законним?

Право на лікування, як і згода на нього для тих, кому вже виповнилось 14 років, у нашій країні закріплена у законодавстві, тобто повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Законодавча база України

«Відповідаючи на запитання, насамперед слід зазначити, що відповідно до ст. 284 Цивільного кодексу України, надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою, – наводить посилання на законодавчу базу начальник Сахновщинського бюро безоплатної правової допомоги Людмила Клімова. – Статтею 43 Основ законодавства про охорону здоров’я України визначено, що для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода пацієнта, інформованого відповідно до ст. 39 цього документа. Частиною шостою ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення».

Читайте також: Які ковідні новації можуть запрацювати в Україні

До того ж Людмила Клімова підкреслила,  що відповідно до ст. 2-1 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників (зокрема, залежно від стану здоров’я) не допускається.

Що стосується звільнення, то з ініціативи власника або уповноваженого ним органу трудовий договір може бути розірвано, зокрема у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП). Водночас таке звільнення може бути проведено лише на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я (п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 року № 9).

«Зауважимо, що звільнення працівника з цієї підстави не є заходом дисциплінарного стягнення, – говорить юристка. – Згідно зі ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Разом з тим, п. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 р. № 213 (які зберегли свою чинність в частині, що не суперечить законодавству України), визначено, що порушення трудової дисципліни – це невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків».

З цього можна зробити висновок, що  відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни і бути приводом для винесення догани.

Міжнародна практика про добровільність вакцинації

Юристка розповіла також про міжнародну практику в цьому питання, наголосивши, що   у п. 7.3 своєї Резолюції 2361 від 2021 року Парламентська асамблея Ради Європи рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою, і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для здійснення вакцинації, а також забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію.

Читайте також: У Харківській області виявили штам Дельта

«Крім цього, Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021–2022 рр., затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.12.2020 № 3018 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 09.02.2021 № 213), встановлено, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп», – пояснює Людмила Клімова.

Таким чином, у роботодавця немає правових підстав примушувати працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 та (або) притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби, тим більше звільняти із займаної посади.