Як позбавляють батьківських прав в Україні

01.06.2019 16:04 Корисно
Фото:genderindetail.org.ua Фото:genderindetail.org.ua

Батьки не завжди гідно поводяться з дітьми, нерідко зловживають своїми правами або й узагалі ухиляються від виконання батьківського обов’язку. За таких обставин з’являється привід для позбавлення батьківських прав.

Така категорія спорів є однією з найскладніших у практиці сімейних справ і потребує детального обґрунтування підстав, каже експерт «СК», адвокат Роман Чумак.

– З одного боку, позбавлення батьківських прав спрямоване на захист прав дитини, а з іншого – є крайнім заходом впливу на батька або матір, які злісно не виконують свої обов’язки щодо дитини або своєю поведінкою порушують права та інтереси дитини та того з батьків, хто проживає з дитиною.

Сімейний кодекс України передбачає такі підстави, за наявності яких мати або батько можуть бути позбавлені своїх прав:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не проявили щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Найчастішою підставою для позбавлення батьківських прав є ухилення від виконання своїх обов’язків, констатують правники. Перелік обов’язків батьків щодо дитини також закріплений у Сімейному кодексі України.

Зокрема батьки зобов’язані:

– виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини;

– піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

– забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя, поважати дитину.

Закон забороняє будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. Забороняються також фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Зазначений перелік є невичерпним, і суди також можуть визнати, що батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків, якщо вони:

– не надають дитині необхідного харчування, медичного догляду;

– не здійснюють лікування дитини, що негативно на неї впливає;

– не спілкуються з дитиною в тому обсязі, який є необхідним для її нормального розвитку;

– не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;

– не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;

– не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;

– не створюють умов для здобуття нею освіти тощо.

– Зважаючи на зазначене, ухилення від виконання своїх обов’язків з виховання дитини є доволі «широкою» підставою та підлягає доведенню різними засобами доказування, – коментує Роман Чумак. – Така підстава може бути доведеною поясненнями свідків, а саме представниками навчальних та виховних закладів, які можуть підтвердити, що той з батьків, проти якого подано позов на позбавлення батьківських прав, тривалий час систематично не цікавиться дитиною та не бере участі в її вихованні.

Також, на практиці, у пригоді можуть стати довідки з навчальних, культурних, спортивних закладів про те, що один з батьків не бере участі у вихованні дитини, висновки дитячих психологів тощо.

Особливістю такої категорії справ також є те, що як третя особа до судової справи обов’язково залучається орган опіки та піклування. Він і надає висновок про доцільність позбавлення батьківських прав.

Орган опіки та піклування, готуючи справи до розгляду, зобов’язаний вивчити умови життя і виховання дитини, поведінку батьків, їхні взаємовідносини з дітьми та ставлення до своїх батьківських обов’язків.

– За матеріалами перевірки органи опіки та піклування складають письмовий висновок, який додається до матеріалів судового розгляду. Цей висновок має доволі велике значення, оскільки суд часто при винесенні рішення орієнтується саме на нього, – наголошує адвокат.

Після позбавлення батьківських прав батьки втрачають усі права, засновані на факті родинності з дитиною. Передусім це право виховувати дитину, представляти її інтереси, визначати місце проживання, вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка утримує її не на підставі закону чи судового рішення, давати чи не давати згоду на усиновлення (удочеріння) дитини, право на отримання в майбутньому від дітей аліментів у разі своєї непрацездатності. Позбавлення батьківських прав не звільняє таких батька або матір від сплати аліментів на дитину.

Читайте також: Скільки мільйонів піде на літній відпочинок дітей з Харківської області